Asociația #winelover Romania

Scopul asociației #winelover Romania

Asociația WINELOVER Romania (WLR) are ca scop încurajarea consumului de vin de calitate în mod responsabil prin educarea consumatorilor și iubitorilor de vin, precum și promovarea vinurilor românești în tara și străinătate, cu accent pe soiurile locale.

O altă componentă importantă a scopului propus este inițierea în lumea și arta degustării vinurilor, ca element de cultură generală, prin organizarea de cursuri, seminarii și evenimente care să susțină acest scop.

Obiectivele asociației #winelover Romania

Promovarea vinurilor românești și a turismului viti-vinicol

Scopul Asociației WINELOVER Romania (WLR), va fi realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective:
a) promovarea vinurilor românești în țară și străinătate, cu accent pe soiurile locale;
b) inițierea în lumea și arta degustării vinurilor, ca element de cultură prin organizarea de evenimente;
c) organizarea de competiții de vinuri în conformitate cu regulamentele internaționale;
d)prezentarea de vinuri noi, tipuri și tendințe având ca invitați persoane reprezentative din lumea vinului și a artei, enologi și alți reprezentanți ai cramelor;
e) organizarea de excursii la cramele din Romania și din străinătate, participarea la târguri și expoziții de vinuri, prezentarea de vinuri românești peste hotare;

Dezvoltarea industriei HoReCa prin organizarea de traininguri

f)elaborarea și derularea unor programe și strategii de dezvoltare durabile, management și marketing, intensificarea unor relații internaționale în domeniu, instituirea unor cursuri de pregătire a viitorilor membri ai organizației, dar și de perfecționare a membrilor, precum și desfășurarea de acțiuni specifice conform prevederilor prezentului Statut și ale Actului Constitutiv al Asociației;
g) dezvoltarea oricărei activități cu caracter cultural, didactic și editorial, pentru promovarea cunoașterii vinului, a calității, proprietăților și a consumului acestora, precum și pentru a pune în valoare produsele corespunzătoare românești atât în țară, cât și în străinătate, pentru pregătirea degustătorilor și a cursanților;
h)promovarea de sine stătător sau împreună cu alte entități publice sau private, a oricărei inițiative considerate utilă sau necesară pentru atingerea scopului Asociației;
i) participarea competitivă la derularea de programe de instruire în domeniul dezvoltării capacitații senzoriale;
j) participarea la concursurile naționale și internaționale de vinuri.
k) promovarea și derularea de cursuri în domeniul degustării de vinuri;
l) elaborarea de programe și acordarea de asistență tehnică în dezvoltarea Industriei Ospitalității la locațiile existente: restaurante, hoteluri, expoziții si târguri, concursuri de gastronomie, orice alte structuri care ne vor solicita sprijinul și care prin obiectul lor de activitate promovează sau stimulează consumul de vinuri;

Organizarea de evenimente și publicarea

m) editarea, tipărirea și difuzarea unei publicații care va sprijini realizarea scopului Asociației și a membrilor ei;
n) organizarea de manifestări proprii în vederea atragerii de noi membri;
o) acordarea periodică de premii și stimulente propriilor membri care au rezultate deosebite în cadrul Asociației;

Stablirea de relații cu entități similare în vederea dezvoltării

p) realizarea unor schimburi de profil cu alte asociații interne și internaționale;
r) stabilirea de relații de cooperare cu alte asociații din domeniu, interne și internaționale și chiar cu persoane fizice și juridice românești sau străine, care pot contribui la dezvoltarea și progresul Asociației, precum și organizarea de parteneriate și întâlniri cu asociații de profil din întreaga lume;
s) constituirea de Filiale teritoriale în domeniul de activitate al Asociației;
t) îndeplinirea prevederilor legale pentru ca Asociația să fie recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică cu drepturile și obligațiile ce recurg din aceasta;
u) constituirea și înființarea de Societăți Comerciale, ale căror dividende vor avea destinația stabilită de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000;
v) structura organizatorică a Asociației are dreptul să utilizeze sigilii proprii, cu precizarea numelui Asociației și a structurii organizatorice respective.