02
sept.

Bun e vinul dintr-o vie culeasă la timp. Se știe!